Jak se „dějí“ normy

Mám teorii, která říká zhruba tohle. V nějakém čase (zhruba -50let) vznikla norma „aby domy nepadali“. Od té doby se koeficient bezpečnosti jen stále navyšuje.

Hezky je to vidět třeba na dimenzování zatížení střech sněhem. Takže to máme od listopadu 2006 do 2015 nárůst ve stejné oblasti ze 70kg/m2 na 150Kg/m2 pro Křtiny. Pro výše položené oblasti je nárůst ještě podstatně vyšší! Ze 160 na 400! Hlavně „bezpečnost“ a to za každou cenu;)

Text ze stránek www.snihnastrese.cz

Tato mapa sněhových oblastí je z původní (již neplatné) kapitoly 5 ČSN 73 00 35 , která byla nahrazena evropskou normou ČSN EN 1991-1-3. Zobrazit aktuální mapu sněhových oblastí dle ČSN EN 1991-1-3
Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN 73 00 35, která určuje normové zatížení stavby sněhem.
Přes 90% území ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je normové zatížení sněhem od 50 do 150 kg sněhu/m2 střechy. V 5. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.
Sněhová oblast I II III IV V
kN/m2 0.5 0.7 1.0 1.5 1.6
kg/m2 50 70 100 150 160

Vyberte oblast pro zobrazení detailní mapy:mapa-snehove-oblasti-cr-velka

Dnes je platná následující norma:
Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem.
Pokud byla Vaše stavba projektována dříve než v roce 2007 je pravděpodobně navržena podle „staré“ normy ČSN 73 00 35. Mapa sněhových oblastí podle normy ČSN 73 00 35 platné do listopadu 2006.
Většina ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7-2,0 kPa. V 8. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.
Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII
kN/m2 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 >4.0
kg/m2 70 100 150 200 250 300 400 >480

mapa-snehove-oblasti-cr-velka-nova

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď