Rádiová pásma

Přehled radiových frekvencí a které jsou v ČR použitelné amatérsky?

87,5 –108 MHz  FM Rozhlas
108 –117,975 MHz, LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ – Šířka pásma 25kHz nověji se přechází na šířku kanálu 8,33kHz
117,975 –137 MHz ,LETECKÁ POHYBLIVÁ,
Tísňový kmitočet,121,5MHz pro pátrání a záchranu – Doplňkový kmitočet 123,1 MHz pro pátrání a záchranu !
137 – 138 MHz Letecký sport
138 – 143,6 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ- MO – SRD (142.525 Padáčkáři FR)
143,6 – 144 MHz – LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ- MO
144 –146 MHz – Družicové amatérské aplikace
380–385 MHz a 390–395 MHz -TETRAPOL pro bezpečnostní a záchranné účely

446,2–447 MHz je určen pro simplexní pohyblivé sítě, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 25 kHz;

Úsek 446,2–446,4 MHz je určen pro krátkodobé využívání
Úsek 448–450 MHz, s výjimkou kmitočtů uvedených dále, je určen pro simplexní pohyblivé sítě PMR/PAMR31), přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 448,01 MHz.
Na kmitočtech 448,07 MHz a 448,17 MHz lze provozovat datová vysílací rádiová zařízení pro přenos nehovorových signálů. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění 
 Na společných kmitočtech 448,49 MHz, 448,57 MHz, 448,61 MHz, 449,77 MHz a 449,81 MHz mohou být provozována přenosná vysílací rádiová zařízení malého výkonu. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění .
 Úseky 450–451,3 / 460–461,3 MHz jsou využívány duplexními pohyblivými sítěmi PMR/PAMR, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová roztečje 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 450,01 / 460,01 MHz;
d) duplexní odstup je 10 MHz, úsek 450–451,3 MHz je určen pro vysílání pohyblivých stanic, úsek 460–461,3 MHz je určen pro vysílání základnových stanic
Úseky 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz NMT Licencované pásmo
Úseky: 451,3–451,5 / 461,3–461,5 MHz a 455,54–455,74 / 465,54–465,74 MHz jsou ochranné úseky a nelze je širokopásmovou technologií využívat!
Úseky 455,74–457,38 / 465,74–467,38 MHz jsou provozovány duplexní pohyblivé sítě.
Úseky 457,38–458,48 / 467,38–468,48 MHz lze využívat v souladu s doporučením CEPT  pro pohyblivé sítě PMR/PAMR provozované pro účely železniční dopravy, provozované nebo vlastněné státem.
Úseky 458,48–460 / 468,48–470 MHz Duplexní pohyblivé sítě PMR/PAMR

 

Společné kmitočty

Jsou další, trochu méně známou možností k vysílání bez nutné vlastní licence. Někdy se také označují jako „sdílené kmitočty“. Jejich vznik se datuje od roku 1994. Princip je ve volném použití vybraných kmitočtů z profesionálních pásem. Podle tohoto Všeobecného oprávnění VO-R/16/2005 si může kdokoliv koupit profesionální radiostanici s předepsanými parametry, prodejcem nechat naprogramovat tyto společné kmitočty a legálně používat. Podmínkou je že to musí být pouze ruční stanice s prutovou nebo pendrekovou anténou a s výkonem 1W nebo 5W podle toho co je povoleno pro příslušný kmitočet. Vozidlové a stacionární stanice nebo antény jsou zakázány. Podobně jako u CB a PMR ale i zde musí uživatelé počítat s tím že je může slyšet kdekdo a že se můžou s jinými uživateli vzájemně rušit.
Praxe je trochu jiná, těžko říct zda šlo o kouzlo nechtěného nebo o záměr. Společné kmitočty jsou v následující tabulce:

 

Kmitočet Výkon
34,050 MHz 1W
34,075 MHz 1W
34,150 MHz 1W
34,175 MHz 1W
77,025 MHz 1W
77,050 MHz 1W
77,075 MHz 1W
77,100 MHz 1W
77,725 MHz 1W
78,000 MHz 1W
81,725 MHz 1W
81,750 MHz 1W
172,650 MHz 5W
172,725 MHz 1W
172,950 MHz 5W
172,975 MHz 5W
173,050 MHz 1W
448,490 MHz 5W
448,570 MHz 5W
448,610 MHz 5W
449,770 MHz 1W
449,810 MHz 1W

 

 

Pásma pro radioamatérské vysílání

Zde je možné vysílat pouze s radioamatérským povolením – licencí. Poslouchat je samozřejmě možné bez omezení. Asi nejznámějšími i mezi laiky jsou pásma 145 MHz („dvoumetr“) a 435MHz („sedmdesátka“).

Pásmo 145 MHz

Používá kmitočty v rozsahu 144 až 146 MHz. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:

 

Kmitočet MHz Použití Poznámka
144,000/144,150 CW
144,000/144,035 EME
144,050 volací CW kmitočet
144,150/144,500 SSB
144,300 volací SSB kmitočet
144,500/144,850 všechny druhy provozu digitální provoz
144,500 volací SSTV kmitočet
144,600 volací RTTY kmitočet
144,700 volací FAX kmitočet
144,850/144,990 majáky
145,000/145,1875 vstupy převaděčů NFM rastr 12,5kHz, výstupy +0,6MHz
145,200/145,5875 simplexní kanály NFM rastr 12,5kHz
145,500 volací kmitočet NFM
145,600/145,7875 výstupy převaděčů NFM rastr 12,5kHz, vstupy -0,6MHz
145,800/146,000 družicová komunikace

 

Pásmo 435 MHz

Používá kmitočty v rozsahu 430 až 440 MHz. Část pásma je sdílená s jinými službami, především v úseku 433 – 435MHz s různými dálkovými ovladači a podobnými zařízeními o malém výkonu a dosahu. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:

 

Kmitočet MHz Použití Poznámka
430,975/431,825 vstupy NFM převaděčů rastr 25kHz, výstupy +7,6MHz
432,000/432,150 CW
432,150/432,500 SSB
432,500/432,800 lineární převaděče
432,800/432,990 majáky
433,400/433,575 simplexní kanály NFM rastr 25kHz
433,600/434,575 všechny druhy provozu
435,000/438,000 družicová komunikace
438,575/439,425 výstupy NFM převaděčů rastr 25kHz, vstupy -7,6MHz

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď