Tavíme železo

Kousek za domem máme Josefov, starobylé to místo, kde se staletí vyrábělo železo. Od roku 1993 v areálu Technického muzea v Brně Stará huť u Adamova – Josefov probíhají experimentální tavby železa z rudy.

Jak na to?

Na základě získaných poznatků byl  navržen následující technologický postup redukce železa v kusové peci s tenkou hrudí.
 

 1. tavbu připravte v dostatečném předstihu, opatřete si kvalitní hematitovou rudu nadrcenou na velikost 5-8mm, zdroj vzduchu schopný dodávat minimálně 0,75 dm3/s/dm2 vzduchu (vztaženo na průřez pece v úrovni dyšen – tento požadavek splní patrně většina vysavačů), 8 kg dřevěného uhlí na každý dm2 průřezu pece, uhlí nadrťte na rozměr 2-4 cm
 2. pec postavte minimálně dva dny před datem tavby, pracovní otvor ať má dostatečnou velikost, která vám umožní manipulaci s velkými struskovými slitky, v opačném případě pec po první tavbě rozbijete
 3. věnujte dostatečnou pozornost tvarování vnitřního tvaru pece, nejmenší průměry šachty nevolte menší než 150 mm, šachta se zužuje směrem vzhůru, výmaz musí být hladký
 4. den před vlastní tavbou uspořádejte pražení rudy v postavené peci, předsušenou pec rozdmýchejte, naplňte uhlím a dále přisazujte rudu a uhlí v poměru 2:1 při stálém dmýchání, po zpracování cca 2 kg/dm2 (průřezu pece) rudy zakryjte kychtový otvor a ukončete dmýchání
 5. v den tavby z pece vyberte vypraženou rudu 
 6. proveďte nutné opravy
 7. naplňte pec do úrovně dyšny dřevěným uhlím, na něm rozdělejte oheň nebo lépe přeneste žhavé uhlíky a pec zazděte a zahajte dmýchání
 8. naplňte pec uhlím až po kychtu a po celou tavbu  přisazujte veškeré suroviny po malých dávkách tak, aby pec zůstala stále plná
 9. první část tavby je předehřev pece, přisazujte pouze dřevěné uhlí
 10. dmýchání udržujte na takové intenzitě, aby spotřeba paliva byla cca 0,7 – 0,8 kg/h/dm2 průřezu pece
 11. po vznícení kychtových plynů můžete přisazovat vypraženou rudu v poměru ruda : uhlí – 1:1
 12. po ukončení vsázek (po zpracování minimálně 1,2 kg/dm2 průřezu pece rudy) přisaďte asi 2/3 obsahu pece dřevěného uhlí
 13. ukončete dmýchání a plnou pec uzavřete i na kychtě
 14. pec rozeberte nejdříve 12 hodin po ukončení dmýchání
 15. struskové slitky rozbijte a vyseparujte kusy vyredukovaného železa

Detailněji zde. Různé druhy pecí.

Stará Huť

Metalurgie železa

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď