Jezero

„Samočistící jezero“ s příbřežní zónou jsme se rozhodli postavit v roce 2011, tou dobou kolovaly hlavně informace o velikosti aspoň 100 m2 a potom „už si příroda poradí“ a bude to fungovat vlastně „samo“.

Jezero 2012

Při ploše zhruba 15×13 m a cca 15 tunách kačírku se dokonce prvních pár let zdálo, že opravdu samočistící bude. Okolo celého jezera je zhruba 1 m široká mělká příbřežní zóna, kde se mokřadní rostliny starají o živiny z vody. Bez pozvání se nastěhovala i spousta vodní havěti.

Nicméně blízké duby, hlavně jejich listí se po pár letech postaralo o kvalitní přísun živin a postupné zanesení kačírku sedimentem.
Od roku 2015 jsem začal používat Microbe lift a zdálo se, že to snad trochu pomůže. Bylo to však jen krátkodobé řešení.
V roce 2016, jsem zkusil vortex a menší kořenovou čistírnu v hrázi jezera. Ukázalo se, že má příliš malý objem. A po cca 2 letech bylo jasné, že tudy cesta dál nevede. Někdy od roku 2018 se nedařilo jezero dočistit, ani spoustou usilovné práce, odsáváním kalu na jaře, sekáním rostlin.

Začal jsem hledat trvalejší řešení, které nebude stát denně tolik práce a povede k „čisté vodě“.
Poloha na kopci znamená, že máte k dispozici jen vodu co naprší a minimum spodní vody, vypouštění a napouštění takhle velkého objemu vody cca 150 m3 tu není reálné.
Stejně tak nejsou cestou filtrace co vyžadují každých pár týdnů odpustit několik m3 vody při průplachu a čištění.

Zkoušel jsem vortex a dočištění filtrační tkaninou, ale bylo to příliš pracné řešení s malou účinností.
Nakonec jsem se rozhodl za vortex zařadit bubnový filtr. Bohužel za smysluplnnou cenu jsem žádný neobjevil a rozhodl jsem se pro realizaci svépomocí.